Context

Context of Tokyo drifter : Tōkyō nagaremono, Nikkatsu Corporation ; director, Seijun Suzuki ; screenwriter, Kawauchi Yasunori; producer, Tetsuro Nakagawa, (videorecording)