6 Resources share the relationship contributor to Beijing dian ying zhi pian chang