Context

Context of Monkey King wreaks havoc in heaven : Vua kh̉i đại náo thiên đình, retold by Debby Chen ; illustrated by Wenhai Ma ; Vietnamese translation by Nguỹên Ngọc Ngạn